Жедел өнер және моральдық-психологиялық қамтамасыз ету кафедрасы

кафедра бастығы — әскери іс және қауіпсіздік магистрі, аспирант

полковник

ШАПАШЕВ МҰРАТ АСҚАРҰЛЫ

Жедел өнер және моральдық-психологиялық қамтамасыз ету кафедрасы Қазақстан Республикасы Ұлттық ұлан академиясының құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының 2022 жылғы 24 маусымдағы №27 Бұйрығымен құрылған. Өз қызметінде кафедраға бекітілген пәндер бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмысын, білім алушылар арасында тәрбие жұмысын, сондай-ақ ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асырады.

Кафедрадағы оқу процесінің негізгі мақсаты мамандықтың мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес оқытылатын пәндер бойынша іргелі білімі және терең теориялық және практикалық дайындығы, берік кәсіби білімі, іскерлігі, дағдылары бар магистранттарды даярлау болып табылады.

Кафедра қызметінің негізгі міндеті ғылым мен практиканың жетістіктері, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаның терең кәсіби дамуына бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын игеру үшін жағдайлар жасау, кәсіби құзыреттіліктер мен тұлғалық дамуды, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру болып табылады.

Кафедра ұжымы үлкен кәсіби қызметтік және оқытушылық тәжірибесі бар білікті мамандармен жасақталған, олардың арасында Философия докторы (PhD), аспиранттар мен магистранттар бар. Бұл полковник Байбусинов Мұрат Найманұлы, подполковниктер Тәттімбетов Архат Жеңісұлы, философия докторы (PhD) Әбілмажинов Алмаз Айтжанұлы, Қасымов Дамир Лиятұлы.

Кафедра қойылған мақсатты келесі функцияларды орындау арқылы жүзеге асырады:

— оқу жоспарында және оқу процесінің кестесінде көзделген, оның ішінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша оқу сабақтарының барлық түрлері кафедрасының пәндері бойынша ұйымдастыру және өткізу;

— дәстүрлі оқыту технологияларын қолдану және жаңа оқыту технологияларын енгізу арқылы пәндерді оқытудың жоғары теориялық және әдістемелік деңгейін қамтамасыз ету;

— оқу-тәрбие процесіне қажетті оқу-әдістемелік материалдарды: оқу курстарының жұмыс бағдарламаларын, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, әдістемелік құралдарды, нұсқаулықтар мен ұсынымдарды, ағымдағы бақылау жүргізу материалдарын дайындау;

— білім алушыларды оқыту үшін оқулықтар, оқу, оқу-әдістемелік құралдар, оқу-әдістемелік кешендер, дәрістер курстары және басқа да нұсқаулықтар мен көрнекі құралдар дайындау;

— магистранттардың ғылыми-зерттеу, эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

-кафедралық ғылыми конференциялар мен семинарларды ұйымдастыру және өткізу, кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми семинарлар, конференциялар, симпозиумдар жұмысына қатысуы, әскерлерде, ұйымдар мен мекемелерде ұжымдар алдында сөз сөйлеуі арқылы ғылыми білімді насихаттауды жүргізу.